ALUMNI

Universitatea din Petroșani

ALUMNI

Asociația Absolvenților
Universității din Petroșani

Invitatie ConTC 2018
Autoevaluare stiintifica ptr ConTC

Consiliul Director ALUMNI – Universitatea din Petroșani Documente

  • Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU Sorin – preşedinte
  • Conf.univ.dr. ec. ISAC Claudia – vicepreşedinte
  • Sociolog LĂCĂTUŞU Camelia – secretar general
  • Lector univ.dr.ec. RĂVAȘ Bogdan – trezorier
  • Șef lucr.dr.ing. DURA Cristina – membru
  • Șef lucr.dr.ing. POPESCU Florin – membru
  • Șef lucr.dr.ing. SLUSARIUC Răzvan - membru