Universitatea din Petroșani

Structuri de conducere

RECTOR

Placeholder image

Prof.univ.dr.ing.

RADU Sorin Mihai

Rector al Universității din Petroșani

e-mail: rector@upet.ro
Numere de telefon:
direct: 0254 542994
fax: 0254 543491
interior: 259
Program audiențe:
Luni, miercuri, joi, între orele 14-15

PRORECTORI

Prof.univ.habil.dr.ing

MORARU Roland

Prorector cercetare științifică și relații internaționale

Conf.univ.dr.ec.

DURA Codruța

Prorector învățământ

Conf.univ.dr.ing.

UȚU Ilie

Prorector management universitar, proiecte europene și internaționale

SENATUL UNIVERSITĂȚII

Președinte Senat

Conf.univ.dr.ing.

PĂTRĂȘCOIU Nicolae

Comisia de învățământ și asigurare a calității

 1. Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius – președinte
 2. Conf.univ.dr.ec. DRIGĂ Imola
 3. Conf.univ.dr.ing. DUMITRESCU Iosif
 4. Conf.univ.dr.ec. DURA Codruța
 5. Prof.univ.dr.ing. IONICĂ Andreea
 6. Conf.univ.dr.ec. MONEA Mirela
 7. Student LUNGU Nicoleta-Roxana
 8. Student MARCU Antonia-Gabriela

Comisia pentru cercetare științifică

 1. Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie – președinte
 2. Prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore
 3. Conf.univ.dr.mat. DOBRIȚOIU Maria
 4. Prof.univ.dr.ing. LAZĂR Maria
 5. Prof.univ.dr.ec. MAN Mariana
 6. Conf.univ.dr.ing. STOICUȚA Olimpiu
 7. Student MIHAILOV Iurie
 8. Student CHIUDA Alexandru-Mihai

Comisia pentru management universitar

 1. Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia – președinte
 2. Prof.univ.dr.ing. EDELHAUSER Eduard
 3. Prof.univ.dr.mat. KECS Wilhelm
 4. Şef lucr.dr.ing. MANGU Sorin
 5. Prof.univ.dr.ing. NAN Marin Silviu
 6. Student MIRON Victor
 7. Student MÎȚĂ Veronica

Comisia pentru relații cu mediile academic și economic național și internațional

 1. Conf.univ.dr.ing. VERES Ioel – președinte
 2. Șef lucr.dr.ing. ANDRAȘ Andrei
 3. Conf.univ.dr. DUMBRAVĂ Gabriela
 4. Conf.univ.dr.ing. GOLDAN Tudor
 5. Prof.univ.dr.ing. FOTĂU Ion
 6. Student GRECIA Nicolae-Cristian
 7. Student: RUSU Nicolae

Comisia pentru probleme studențești

 1. Lector univ. dr. ANDRIONI Felicia – președinte
 2. Prof.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru
 3. Conf.univ.dr.ing. UŢU Ilie
 4. Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU SORIN
 5. Student IUCAL Ilie
 6. Student MARCU Lavinia
 7. Student RAPCEA Maxim

Membri senatului

Secretar Senat: Lector univ.dr. HELJIU Marius
Secretară Cabinet Președinte SENAT – Soc. Lăcătușu Camelia

 1. Șef lucr.dr.ing. ANDRAȘ Andrei
 2. Lector univ.dr. ANDRIONI Felicia
 3. Șef lucr.dr.ing. BĂLEANU Virginia
 4. Prof.univ.dr.ing. BUIA Grigore
 5. Conf.univ.dr. DOBRIȚOIU Maria
 6. Conf. univ.dr. DRIGĂ Imola
 7. Conf.univ. dr. DUMBRAVĂ Gabriela
 8. Conf.univ.dr.ing. DUMITRESCU Iosif
 9. Conf.univ.dr.ec. DURA Codruța
 10. Prof.univ.dr.ing. EDELHAUSER Eduard
 11. Prof.univ.dr.ing. FOTĂU Ion
 12. Conf.univ.dr.ing. GOLDAN Tudor
 13. Lector univ.dr. HELJIU Marius
 14. Prof.univ.dr.ing. IONICĂ Andreea
 15. Prof.univ.dr.ing. KECS Wilhelm
 16. Prof.univ.dr.ing. LAZĂR Maria
 17. Conf.univ.dr.ing. LORINT Csaba
 18. Prof.univ.dr. MAN Mariana
 19. Şef lucr.dr.ing. MANGU Sorin-Iuliu
 20. Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius
 21. Conf.univ.dr. MONEA Mirela
 22. Prof.univ.dr.ing. NAN Marin
 23. Prof.univ.dr.ing. ONICA Ilie
 24. Conf.univ.dr.ing. PĂTRĂȘCOIU Nicolae
 25. Conf.univ.dr.ing. POPESCU Florin Dumitru
 26. Conf.univ.dr.ing. STOICUȚA Olimpiu
 27. Conf.univ.dr.ing. UTU Ilie
 28. Conf.univ.dr.ing. VĂTAVU Sorin
 29. Conf.univ.dr.ing. VEREȘ Ioel
 30. Student CHIUDA Alexandru-Mihai
 31. Student GRECIA Nicolae-Cristian
 32. Student IUCAL Ilie
 33. Student LUNGU Nicoleta-Roxana
 34. Student MARCU Lavinia
 35. Student MARCU Antonia-Gabriela
 36. Student MÎȚĂ Veronica
 37. Student MIHAILOV Iurie
 38. Student MIRON Victor
 39. Student RAPCEA Maxim
 40. Student: RUSU Nicolae

PERSONAL ADMINISTRATIV

Director General Administrativ: Șef lucr.dr.ing. TOMUS Ovidiu-Bogdan, tel. interior 333

CONTABIL ȘEF: Dr.ec. MĂCRIȘ ADRIAN Nr.tel.interior 225

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE: Ec.ing. SGĂVÂRDEA TATIANA Nr.tel.interior 222

Birou contabilitate UP (facturi, taxe, deconturi, încasări, plăți, ordine de plată) Nr.tel.interior 222

Birou contabilitate AF și CERCETARE: interior 271 Caserie: interior 215

COMPARTIMENT JURIDIC: Nr.tel.interior 134

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE: Dr.ing.ec. COSTANDOIU RODICA Nr.tel.interior 237

ȘEF SERVICIU PATRIMONIU: Dr.ing. CUCĂILĂ MARIUS Nr.tel.interior 143

AUDITOR INTERN: Ec. VIȘAN ANGELA Nr.tel.interior 183

SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE: Ec. PREDA ANA Nr.tel.interior 188

ȘEF SERVICIU SOCIAL: Dr.ing.ec. RADU IOAN-OCTAVIAN Nr.tel.interior 158

ȘEF ATELIER TIPOGRAFIE: Ec. ION RADU COSMIN Nr.tel.interior 296

ȘEF ATELIER ÎNTREȚINERE: Ing. LUPEAN MIRCEA Nr.tel.interior 299

ȘEF BIROU PAZĂ: Ec. TUDORA CONSTANTIN Nr.tel.interior 299